Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 20 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟ ΕΥΤΟΝΙΟ . Για το ότι ο Κύριος, φορώντας αγκάθια ως στεφάνι, κατέλυσε το κράτος της κατάρας.


Επειδή τα αγκάθια ήταν καρπός κατάρας, στην οποία καταδικάστηκε ή γη μετά την παράβαση μας, και την οποία ήρθε αυτοπροσώπως ο Κύριος να θεραπεύσει, για τον λόγο αυτό στεφανώθηκε με αγκάθια (ΜΑΤΘ. 27,29, ΜΑΡΚ. 15,17-ΙΩΝ. 19,25.) σαν νικητής, όπως ακριβώς κά­νουν οι άξιοι νικητές, που πανηγυρίζουν το όπλο ή το όργανο με το όποιο πέτυχαν τη νίκη. «Έχετε θάρρος», λέγει, «εγώ νίκη­σα τον κόσμο». ΙΩΝ. 16,33. Γιατί αυτός πού προσέλαβε τη φύση των αν­θρώπων χωρίς να διέπραξε τις αμαρτίες αυτών, -ΕΒΡ.4,15- και την αρχική ομορφιά έδωσε πίσω στο ανθρώπινο γένος, και την εξουσία της κατάρας, που ασκούσε στην ίδια την ανθρώπινη φύση, κατέλυσε.

ΓΑΛ. 3,13- ΚΟΛ 2,14.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: