Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΣΙΜΠΛΙΚΙΟ. Οτι ή απόκτηση πολλών βιβλίων είναι......................


Οτι ή απόκτηση πολλών βιβλίων είναι βέβαια ωφέλιμη σε εκείνους πού τα χρησιμοποιούν, γίνεται όμως αίτια μεγάλης τιμωρίας για εκείνους πού νομίζουν ότι πλουτίζουν μόνο με την απόκτηση αυτών.


Έχεις αποκτήσει πάρα πολλά βιβλία, όπως έμαθα, και υπερηφανεύεσαι πολύ γι' αυτά, άλλα δεν τα διαβάζεις, κάνοντας έτσι το ίδιο με εκείνους πού κατέχουν σιτάρι και τρέφουν τους σκώρους.(ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 11,26).
Και πραγματικά και τα βιβλία γεννούν και τρέφουν σκώρους, όταν δένονται.
Η λοιπόν χρησιμοποίησε το απόκτημα σου, ή σταμάτησε να βλάπτεις την εκπαίδευση, αποκομίζοντας και από αυτό πολλές κοροϊδίες, καθώς δεν σε ονομάζουν πλέον κάτοχο βιβλίων, άλλα τάφο βιβλίων και εκτροφέα σκώρων, άλλα και συναθροίζεις κατηγορίες απέναντι στον θεό, γιατί έκρυψες ένα μεγάλο τάλαντο ωφέλειας, το όποιο δόθηκε σε άλλους και αξιοποιήθηκε με σοφία, εσύ όμως το έκρυψες χωρίς καμιά ντροπή

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: