Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 17 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟ Σχετικά με τα τρία ημερόνυχτα της ταφής του Κυρίου.


Ή εξήγηση σχετικά με τα τρία ημερόνυκτα της ταφής του Κυρίου είναι ή εξής.

«Στην επιστολή του αυτή ο αγ. Ισίδωρος εξηγεί με πληρότητα το θέμα του, προσεγγίζοντας το από όλες τις δυνατές οπτικές γωνίες, ώστε να μην αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης από κανένα. Ή πρώτη του ερμηνεία είναι βασισμένη στην προφητεία.»

Έχει γραφεί- «Όπως ο Ίωνάς έμεινε μέσα στην κοιλιά του κήτους τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει στην καρδιά της γης για τρεις μέρες και τρεις νύχτες» . Ματθ. 12,40.

Αυτός λοιπόν πού υποσχέθηκε να εκπληρώσει τον τύπο του Ίωνά, γνωρίζοντας τον με ακρίβεια (αφού βρισκόταν μαζί με τον Ίωνά όταν τον έριχναν στο βυθό και όταν εκβραζόταν από αυτόν), τον εκπλήρωσε με ασφάλεια, μένοντας τόσο χρόνο στον τάφο, όσον ο Ίωνάς μέσα στο κήτος.

Αν όμως ζητάς και δεύτερη εξήγηση, έχεις την εξής.

«Ή ερμηνεία αυτή βασίζεται στην ιστορία. Ό Ισίδωρος εφαρμόζει τη
βιβλική αντίληψη περί ημέρας, πού εκφράζεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Σύμφωνα με αυτό ή ήμερα αποτελείται από δύο περιόδους, την περίοδο του σκότους (πού προηγείται) και την περίοδο του φωτός (πού έπεται)· «και εγένετο εσπέρα, και εγένετο πρωί, ημέρα μία» (1, 5 εξ.). Ό Ι. πατήρ διακρίνει στο χρόνο ταφής του Κυρίου τρεις περιόδους σκότους και τρεις περιόδους φωτός, και κατά συνέπεια τρεις ή μέρες.»


Ό Κύριος σταυρώθηκε την έκτη ώρα της Παρασκευής. Από την ώρα αυτή μέχρι την ενάτη έγινε σκοτάδι , και αυτό να το θεωρήσεις ως νύχτα. Και πάλι από την ενάτη και έξης έγινε φως- αυτό να το θεωρήσεις ήμερα. Και αμέσως ακολούθησε ή νύχτα της Παρασκευής και κατόπιν το Σάββατο, ή νύχτα του Σαββάτου και το ξημέρωμα της Κυριακής, σύμφωνα με τον ευαγγελιστή πού λέγει «Ξημερώνοντας ή πρώτη μέρα της εβδομάδας...» .
Ματθ. 28,1

Αν απαιτείς να μάθεις και τρίτη εξήγηση, έχεις την εξής.
«Ή τρίτη ερμηνεία του στηρίζεται στη εμπειρία της εποχής του, ή οποία επικρατεί μέχρι σήμερα.»

Ό Κύριος παρέδωσε το πνεύμα την Παρασκευή. Αυτή είναι ή πρώτη μέρα. Ολόκληρο το Σάββατο έμεινε στον τάφο και κατόπιν τη νύχτα του Σαββάτου. Όταν ξημέρωνε ή Κυριακή αναστήθηκε από τον τάφο, και αυτή είναι ημέρα, επειδή, από το επί μέρους. Με τον τρόπο αυτό συνηθίζουμε και εμείς να τελούμε τη μνήμη των νεκρών, όποια ώρα της ημέρας πεθάνει κάποιος, αφήνουμε να περάσει ολόκληρη μόνον ή επόμενη, και την άλλη μέρα το πρωί θεωρούμε ότι βρίσκεται στην τρίτη μέρα.

Έχεις λοιπόν, νομίζω, την απάντηση σ` αυτό πού ζήτησες. Αν όμως οι κακόβουλοι ζητούν τρεις ολόκληρες ημέρες και νύχτες, απάντησε τους, ότι ακόμη και ο βασιλιάς, όταν δέχεται την αντιπροσωπεία και την αίτηση χάριτος από τους αλυσοδεμένους και τους φυλακισμένους, υπόσχεται να τους αφήσει μετά την τρίτη ημέρα. Αν τους ελευθερώσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αποδεικνύεται περισσότερο ειλικρινής με την επίσπευση του αυτή. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος, αν αναστήθηκε νωρίτερα από ό,τι υποσχέθηκε, πολύ σωστά θα προσκυνηθεί από όλους.
ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: