Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΜΑΡΩΝΑ Τι σημαίνει αυτό πού λέγεται για τον Ιωάννη, «Ό μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών», και τα εξής. ΜΑΤΘ.11,11


Μου έθεσες ένα πρόβλημα, εσύ πού είσαι ο καλύτερος ανά­μεσα σε αυτούς πού αγαπούν τους κόπους, όχι απλό, αλλά πού χρειάζεται πολύ εξέταση. «Ό μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, είναι ανώτερος από τον Ιωάννη» . Εκείνος, που ήταν τέλειος σύμφωνα με τον μωσαϊκό Νόμο, όπως ο Ιωάννης, ήταν οπωσδήποτε κατώτερος από εκείνον πού βαπτίσθηκε στον θά­νατο του Χριστού. Γιατί αυτό το νόημα έχει ή βασιλεία των ου­ρανών, το να ταφή κανείς μαζί με τον Χριστό, πού κατέβηκε να απογυμνώσει τον θάνατο από τα όπλα του, και να αναστηθεί μαζί μ` αυτόν, πού παρέχει τη δύναμη εναντίον εκείνου. Επειδή λοιπόν ο Ιωάννης, ήταν βέβαια ανώτερος από όλους όσους γεν­νήθηκαν από γυναίκα, - ΛΟΥΚΑ 7,28 - άλλα αποκεφαλίσθηκε προτού δοθεί ή βασιλεία των ουρανών, ως προς τη δικαιοσύνη φυσικά του Νό­μου υπήρξε άμεμπτος, όμως υπολείπεται ως προς αυτούς πού πέτυχαν την τελείωση με το Πνεύμα της κατά Χριστόν ζωής, αφού πέθανε νωρίτερα, όπως έχω γράψει. Καθένας λοιπόν πού είναι ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή στη νέα κατά Χριστον δημιουργία, είναι ανώτερος, όπως είπαμε, από εκείνον πού δικαιώθηκε σύμφωνα με τις εντολές του Νόμου, γιατί ο Νόμος δεν τελειοποιεί σε τίποτε.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: