Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΚΟΜΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟ Στον λόγο του Κυρίου· «Άφησε το τώρα αυτό». Ματθ. 3,15.


Καθορίζοντας το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση ο δίκαιος κριτής, «άφησε το τώρα αυτό», έλεγε στον Ιωάννη, που αρνούνταν να τον βαπτίσει. Επειδή δηλαδή εκείνος δεν τολμού­σε να αγγίξει το θείο κεφάλι, αποδίδοντας έτσι τον σεβασμό στον Δεσπότη Θεό, άκουσε «άφησε το τώρα αυτό». Τώρα, λέγει, είναι καιρός πτώχειας, νόμος συγκατάβασης, εξαιτίας της οποί­ας ντύθηκα τον άνθρωπο και δέχομαι βάπτισμα, για να καθαρί­σω εκείνον από την παράβαση. Δεν χρειάζεται τώρα ή Δεσποτική εξουσία, αλλά ή ταπείνωση του δούλου. Άφησε τώρα να ολοκληρωθεί ή ευσπλαχνία, για να μη εμποδιστεί ή σωτηρία των ανθρώπων. «Μ` αυτόν τον τρόπο πρέπει εμείς να πραγ­ματοποιήσουμε κάθε δικαιοσύνη» . Γιατί δικαιοσύνη είναι το ότι ανέλαβα τα πάθη των ανθρώπων και δέχθηκα για χάρη τους χωρίς πάθος το βάπτισμα, πού είναι κατάλυση των αμαρτιών τους και σύμβολο τη ς αφθαρσίας πού τους προσφέρω.

ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟ

Στο βάπτισμα του Κυρίου.

Μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη ή επιθυμία σου να δείχνεις υπακοή στον Κύριο και να έρευνας τις Γραφές. Είναι λοιπόν ανάγκη να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός» , ΜΑΤΘ. 3,17 είπε ο Θεός και Πατέρας από τον ουρανό τη στιγμή πού βαπτιζόταν ο Υιός, με σκοπό και να δείξει ότι είναι γνήσιος και φυσικός υιός του, καθώς υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό ανάμεσα στους ανθρώπους, πού γίνονται υιοί του Θεού με υιο­θεσία και ανάλογα με την αξία τους, και να φανερώσει τη θεία και προσκυνητή Τριάδα της Θεότητας, πού γνωρίζεται από τις ιδιαίτερες υποστάσεις της, και να αποκλείσει έτσι την κακόβου­λη ασέβεια του Μοντανού και του Σαβελλίου. Γιατί, ενώ βαπτι­ζόταν ο Υιός, ο Πατέρας επιβεβαίωσε ότι είναι ο Υιός του, και το Πνεύμα το άγιο πετώντας από πάνω έδειχνε ότι αυτός πού βαπτίζεται είναι ομοούσιος με το ίδιο και με τον Πατέρα.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: