Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Εκκλησία ζεστή καί εκκλησίασμα οικείο.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.
Μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος ό Μητροπολίτης Ρεθύμνης τοποθέτησε τον πατέρα Ιερόθεο σ' ένα χωριό μέ τό όνομα Άνω καί Κάτω Μαλάκι. Στο χωριό αυτό προηγουμένως ήταν εφημέριος ό πατήρ Εύμένιος, άλλά αύτό δεν τό γνώριζε ό άντικαταστάτης του. Σε αύτό πρωτολειτούργησε ό πατήρ Ιερόθεος τήν Α' Κυριακή των Νηστειών. Τήν άγαλλίαση πού ένοιωσε δεν μπορούσε νά τήν εξηγήσει. Αισθανόταν τήν Εκκλησία πολύ ζεστή καί τόσο οικείο τό έκκλησίασμα, σάν νά είχε λειτουργήσει εκεί εκατό φορές. Τό ίδιο άπόγευμα κατέβηκε στο Έπισκοπείο καί τον ρώτησε ό Δεσπότης.
-Πώς πέρασες σήμερα, πάτερ Ιερόθεε;
-Τϊ νά σάς πώ, Δέσποτα, σάν νά λειτουργούσα εκεί εκατό χρόνια. Ζεστή ή εκκλησία, ζεστοί καί οι άνθρωποι.
-Έτσι είναι πάτερ Ιερόθεε, τού λέει εκείνος, άπ' όπου έχει περάσει ό πατήρ Εύμένιος έτσι γίνεται. Είσαι άντικαταστάτης τον Γέροντος Ευμενίον.
Τότε έμαθε ό πατήρ Ιερόθεος ποιος ήταν ό προηγούμενος έφημέριος καί τον λόγο πού αισθανόταν έτσι όμορφα


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΟΥΣΙΑ.Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ. Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: