Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ. ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 1833


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟ.
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ.
ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 1833,
ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA.
TREASURY
THE HOLY ARCHANGELS, ICON, WORK OF THE MONK
IOASSAPH AND NIKIPHOROS, 1833 AD.


Tρισηλίου θεότητος, παραστάτης φαιδρότατος, Μιχαήλ δεικvύμεvος Αρχιστράτηγε, μετά τώv άνω Δυvάμεωv, κραυγάζεις γηθόμενος, Άγιος εί ο Πατήρ, Άγιος ο συνάναρχος Λογος, Άγιος καί τό Άγιον Πνεύμα, μία δόξα, βασιλεία μία φύσις, μία θεότης καί Δύvαμις.Τώv νοερώv Δυνάμεων Αρχιστράτηγοι, οι παρεστώτες απαύστως, τώ δεσποτικώ θρόvω, πρεσβεύσατε πρός Κύριον, ειρήvηv τώ κόσμω δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημώv τό μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: