Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ.


Οι πόρτες του σπιτιού σου νά βλέπουν στην ανατολή, για νά δέχονται τον αέρα.

Τα υποζύγια σου νά είναι παχιά, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί νά συμβεί.

Υπηρέτη τεμπέλη νά μην έχεις.

Με τούς μοναχούς νά μιλάς συχνά, κι αν είναι απλοϊκοί, νά μην τούς κατηγορείς-γιατί κι Οι άγιοι απόστολοι, αν και ήσαν απλοϊκοί στα λόγια, όμως φώτισαν τον κόσμο.

Τούς ελεύθερους ανθρώπους πού είναι στην υπηρεσία σου νά τούς ευεργετείς, αν μπορείς, κι αν θελήσουν νά φύγουν από σένα μετά την ευεργεσία, νά μην τούς εμποδίσεις Με τη βία, γιατί δεν είναι δίκαιο.

Φρόντιζε νά παράγεις κρασί πολύ, άλλά εσύ νά καταναλώνεις λίγο· γιατί ο πότης, μία φορά νά τύχει ή σελήνη ή ο χρόνος, παραφρονεί, κι έπειτα όλη του ή ζωή είναι στο σκοτάδι.

Νά μη φονεύσεις.

Νά μη συμφωνήσεις σε σχέδιο φόνου, ακόμη κι αν εκείνος σκόπευε νά σε σκοτώσει. Γιατί ο λόγος λέει: «Πας ο εκτείνων μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανείται»

Νά μην επιθυμείς νά προβλέψεις κάτι Με μαντείες, γιατί θα έρθει ακόμη κι αν δεν το προβλέψεις.

Κι αν είναι κακό, τι σε ωφελεί νά σε τρώει ή λύπη από πριν και νά σε βασανίζει; Άνθρωπο αθώο νά μην τον διαβάλεις ούτε για έγκλημα ούτε για χρήματα.

Άλλά τι λέω «αθώο»; Ούτε και τον ένοχο- μάλλον δε νά τον προφυλάξεις και νά τον προστατεύσεις, αν δεν προξενείτε κακό είτε στον αυτοκράτορα είτε σε άλλους πολλούς.

Φυλακτό νά μην κρατάς, έκτος αν είναι σταυρός ή άγια εικόνα ή λείψανο άγιου.

Στα όνειρα νά μη δίνεις σημασία ούτε νά τα πιστεύεις καθόλου, ακόμη κι αν είναι θεϊκό σημάδι.

Κι αν τα κάνεις αυτά, θα είσαι ασφαλής. Γιατί πολλοί χάθηκαν εξαιτίας αυτών.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ 1040 Μ.Χ

ΕΡΓΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: