Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος.............Τω στερεώσαντι την γην επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.....

Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας· επληρώθη η γη της κτίσεως σου.

Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ών ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων.

Εκεί πλοία διαπορεύονται· δράκων ούτος όν έπλασας, εμπαίζειν αυτή.

Ψαλμός ΡΓ΄. 103

Δεν υπάρχουν σχόλια: