Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

ΑΝΆΛΥΣΗ ΨΑΛΜΟΥ 50.ΣΤΙΧΟΣ 11:Ἀπόστρεψον τὸ προσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.11 Ἀπόστρεψον τὸ προσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.


Νὰ κάνεις ἁμαρτίες καὶ νὰ ζητᾶς νὰ ἀποστρέψει ὁ Θεὸς τὸ πρόσωπό
τους νὰ μὴν τὶς βλέπει; νὰ σοῦ ἐξαλείψει τὶς ἀνομίες ἀφοῦ τὶς ἔκανες; Ναί!
αὐτὸ εἶναι, αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογία τῶν Προφητῶν, αὐτὴ εἶναι ἐπίσης ἡ
θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐὰν καὶ μία μέρα ζήσω, ἡ ροπή μου εἶναι πρὸς τὴν ἀνομία καὶ πρὸς
τὴν ἁμαρτία, λόγῳ τῆς θνητότητάς μου. Δὲν ἔχω ἄλλη δυνατότητα νὰ
γλιτώσω ἀπὸ αὐτὰ παρὰ μόνο τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀπόστρεψον εἶναι
ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀπόστρεψον σημαίνει μὴν πάρεις τὴ χάρη ἀπὸ μένα, ἄφησέ την νὰ λειτουργεῖ. Γιατί; Γιατὶ ἐσὺ μόνο Θεέ μου μπορεῖς
νὰ ἀλλάξεις τὸ εἶναι μου, τὴν ὕπαρξή μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: