Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

ΑΝΆΛΥΣΗ ΨΑΛΜΟΥ 50.ΣΤΙΧΟΣ 16.Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.16 Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.

Ὑποστηρίζουν πολλοὶ ἑρμηνευτὲς ὅτι ἐδῶ ἀναφέρεται στὸν φόνο τοῦ
Οὐρία, στὴ συμβολή του νὰ σκοτωθεῖ ὁ Οὐρίας, δηλαδὴ ἔβαψε τὰ χέρια
του συμβολικὰ καὶ μεταφορικὰ μὲ αἷμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: