Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

ΨΑΛΜΌΣ 103. ΕΡΜΗΝΕΊΑ.10 .Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.
 10 .Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα

Κάνει τίς πηγὲς νὰ τρέχουν στὰ φαράγγια, ἀνάμεσα ἀπ' τὰ βουνὰ τρέχουν τὰ νερά. Βλέπει ὁ ποιητὴς τώρα τη Δημιουργία, πόσο ὄμορφα εἶναι τὰ πράγματα καὶ ἀρχίζει καὶ τὴν περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στὰ φαράγγια, τὰ νερὰ τρέχουν ανάμεσα στὰ βουνά.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ.ΨΑΛΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΩΣ ΥΠΑΡΧΩ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: