Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Γράφει ὁ Ἀλέξης Ἀδ. Κύρου:Γράφει ὁ Ἀλέξης Ἀδ. Κύρου: «Ἰδού καί μία
χαρακτηριστική ἱστορία γιά τήν ἐντύπωσι πού μπο
ροῦσε νά προξενηθῆ ἀπό τό κατ᾽ ἐξοχήν ἐπιβλητικό
παράστημα τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
[Αθηναγόρου]: Περιόδευε κάποτε, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, τίς πολιτεῖες τοῦ Νότου καί τό λεωφορεῖο, στό ὁποῖο ἐπέβαινε,
πούλμαν Greyhound ἔπαθε κάποια βλάβη.
Στον αὐτοκινητικό
σταθμό ἕνας μαῦρος ὑπάλληλός του σύρθηκε κάτω ἀπό τή μηχανή, γιά νά τήν ἐπιδιορθώση.
Πρός στιγμήν ἔστρεψε τα βλέμματά του πρός τά πάνω καί εἶδε τή σεβάσμια
κεφαλή τοῦ Ἀθηναγόρα πού χαμογελοῦσε καί εὐλογοῦσε. Τόση ὑπῆρξε ἡ συγκίνησί του ὥστε μπόρεσε νά ἀρθρώση μόνο τις λέξεις: "Jesus Christ!" καί ἀμέσως λιποθύμησε. Ὁ ἀγαθός Μαύρος εἶχε ἐκλάβει τόν Ελληνα ἀρχιερέα ὡς τόν Κύριό μας!» Ἑλκυστική ἡ ἱεροπρέπεια!
Δεν υπάρχουν σχόλια: