Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Ὁ Ἅγ. Παΐσιος τονίζει:Ὁ Ἅγ. Παΐσιος τονίζει: «Ὁ Θεός μπορεῖ ὅλο
τόν κόσμο νά τόν κάνη πιστό σ᾿ ἕνα δευτερόλεπτο.
Να φωνάξη μιά φορά μέ βροντερή φωνή: "Η μετανοεῖτε ἤ θά γυρίσω τό κουμπί τῶν σεισμῶν στά 12
Richter”. Καί νά ἀρχίση σιγά-σιγά... Ἀλλά αὐτό δέν
ὠφελεῖ. Ὁ κόσμος ἔχει τά κουσούρια του καί θά δημιουργῆ καί στόν Παράδεισο πρόβλημα. Σέ αὐτή τή
ζωή δίνουμε ἐξετάσεις. Κόβουμε τα κουσούρια καί
περνᾶμε στόν οὐρανό. Καί τό καλό στόν ἄνθρωπο
εἶναι ὅτι ὁ Θεός τοῦ δείχνει ἀγάπη. Δέν εἶναι ὅπως
οἱ καθηγητές πού δίνεις ἐξετάσεις μιά, δυό, πέντε φορές καί σέ κόβουν. Ἐδῶ ἔχεις δικαίωμα μέχρι να πεθάνης νά δίνης ἐξετάσεις» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: