Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

ΑΛΉΘΕΙΕΣ!!!!
62. Ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου Ἅγ. Ἀμφιλόχιος
ἀγάπη πρός τό Χριστό, δέν μποροῦμε νά κάνουμε
τίποτε. Είμασθε σάν τά πλοῖα πού δέν ἔχουν καύσι.
μα στη μηχανή τους»
63. «Ὁ ἀββᾶς Σισόης εἶπε· "Νά ζητᾶς τό Θεό καί
νά μήν ἐρευνᾶς ποῦ κατοικεῖ» 
64. Ἀλήθειες ἀπό τόν Ἅγ. Αὐγουστίνο:
«Ὁ Χριστός οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησία Του ἀπό τά
συντρίμμια τοῦ οἴκου τοῦ διαβόλου»
«Ὅπως ἡ μηλιά εἶναι γεμάτη με φύλλα καί μῆλα,
καί τό ἁλώνι μέ ἄχυρο καί σιτάρι, ἔτσι ὁ κόσμος
εἶναι γεμάτος ἀπό πιστούς καί ἀπίστους»

Δεν υπάρχουν σχόλια: