Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Ἀλήθειες ἀπό τόν Ἅγ. Αὐγουστίνο:


Ἀλήθειες ἀπό τόν Ἅγ. Αὐγουστίνο:
«Ὅσοι δέν θέλουν νά σωθοῦν ἀπό τό Χριστό,
θα καταδικασθοῦν ἀπό τόν ἑαυτό τους»
«Νά εἴμασθε λιοντάρια στόν ἄμβωνα καί ἀρνιά
στό ἐξομολογητήριο» 
«Ὁ Ἰούδας εἶναι ἔνοχος γιά τό θάνατο τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλά καί γιά τό θάνατο τοῦ ἑαυτοῦ του.
Φόνευσε τόν ἁγιότερο καί τό χειρότερο ἄνθρωπο»

Δεν υπάρχουν σχόλια: