Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

ΜΙΚΡΈΣ ΑΛΉΘΕΙΕΣ!Μικρές ἀλήθειες: «Ἂν δέν ἔχης ὅ,τι ἀγαπᾶς
ἀγάπα ὅ,τι ἔχεις»
«Ἡ κακία ὑποβλέπει. Ἡ σύνεσι προβλέπει. Ἡ
ἀγάπη παραβλέπει»
«Ὁ Χριστός ἐναποθέτει τή φροντίδα ἐκείνων τούς
ὁποίους ἀγαπᾶ στά χέρια ἐκείνων πού Τόν ἀγαποῦν»


Δεν υπάρχουν σχόλια: