Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ (Συγκινητικότατον ψαλτοτράγουδο στην Παναγία)!!

 
ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Μετὰ τόκον ἀληθῶς, ὡς πρὸ τόκου Μαριάμ,
Μετὰ τόκον ἀληθῶς, ὡς πρὸ τόκου Μαριάμ,

Προστασία τῶν πιστῶν, η φροντίς η  μητρική.
 εὐφροσύνην  καὶ  χαρᾶν,  ἔμπλησον  πνευματικῆν.

Οὐρανὸς ὁ λογικός, ὁ Ναὸς ὁ καθαρός,
Οὐρανὸς ὁ λογικός, ὁ Ναὸς ὁ καθαρός.

H ἁγία Κιβωτός,  των θαυμάτων θησαυρός,
Θλιβομένων χαρμονή και νοσούντων ιατρός.(δις)
                                   *  *  *
Κυβερνήτης μοι γενού, θαλαττεύοντι αεί.
Κυβερνήτης μοι γενού, θαλαττεύοντι αεί.

Εν πελάγει των δεινων των του βίου στεναγμών.
Των πιστών σου βοηθός ,  ανεδείχθης αληθώς.

Ἐκ παντοίων πειρασμῶν, καὶ κινδύνων ψυχικῶν,
Ἐκ παντοίων πειρασμῶν, καὶ κινδύνων ψυχικῶν,

Ελευθέρωσον ἡμᾶς, ευφροσύνης η πηγή
δυσωπώ σε εκτενώς μη παρίδης με Αγνή.(δις)
                                      * * *
Ἐν γαστρί σου χωρητός, ὁ ἀχώρητος παντί,
Ἐν γαστρί σου χωρητός, ὁ ἀχώρητος παντί,

Θεομῆτορ γεγονώς, προελήλυθεν ἐκ σοῦ,
Νύμφη Πάναγνος Πατρός ,Μήτηρ άφθορος Υιού.

Ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί, τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν,
Ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί, τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν,

Ἡ ἀμίαντος ἀμνάς, καὶ ἁγνὴ περιστερά,
η διώκουσα ταχύ τα ημών λυπητερά.(δις)

γα γα βου πα....


Στίχοι-Μουσική εκτέλεση : π.Διονύσιος Ταμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: