Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Ο ΝΕΑΡΌΣ ΠΑΤΉΡ.

 «Ο νεαρός παπάς, καινούργιος στήν ἐνορία,
ἑτοιμάζει τό κυριακάτικο κήρυγμά του μέ θέμα τίς
βλαβερές συνέπειες τοῦ ἀλκοολισμού.
Α, τέκνον μου”, τοῦ λέει ὁ γεροντότερος παπάς,
τό ἕνα τρίτο τοῦ ποιμνίου μας δουλεύει στήν οἶνοβιομηχανία".
Ο νεαρός παπάς ἑτοιμάζει καινούργιο κήρυγμα
γιά τίς ἐπιπτώσεις τῶν ἱπποδρομιακῶν στοιχημάτων
στήν οἰκογενειακή γαλήνη.
“Α, τέκνον μου", λέει ὁ γέρος παπάς, "ἐδῶ τό
ἕνα τρίτο τοῦ ποιμνίου μας ἐκτρέφει ἄλογα γιά τόν
ἱππόδρομο.
Ο νεαρός παπάς ἑτοιμάζει κι ἄλλο κήρυγμα γιά
τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, καί μαθαίνειὅτι τό τελευταῖο τρίτο τῶν ἐνοριτῶν εἶναι καπνοπαραγωγοί. Ἑτοιμάζει καί τέταρτο κήρυγμα.
"Τελικά για ποιό πράγμα θά μιλήσης στό ἐκκλη
σίασμα τῆς Κυριακῆς, τέκνον μου;”, ρωτᾶ ὁ ἡλικιωμένος παπάς.
“Γιά τίς συνέπειες τῆς ἁλιείας στα χωρικά ὕδατα μιας ξένης χώρας", ἀπαντᾶ ὁ νέος»
Ἄν ὁ κήρυκας ὑπηρετῆ σκοπιμότητες, τότε θά
φθάση νά κάνη νεφελώδη κηρύγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: