Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

“Σε συγχωρῶ", εἶπε ἡ κ. Donald.«Ὁ [δολοφόνος] Knowles [μέλος της Ku-Klux-
Klan] γύρισε πρός τή Beulah Mae Donald καί, καθώς
τα μάτια τους συναντήθηκαν γιά πρώτη φορά, τῆς
ζήτησε νά τόν συγχωρέση. “Δέν μπορῶ νά φέρω
πίσω τό γυιό σου”, εἶπε κλαίγοντας με λυγμούς. "Ο
Θεός ξέρει ὅτι ἂν μποροῦσα νά πάρω τώρα τή θέσι
του θά τό ἔκανα. Δεν γίνεται ὅμως. Θα πληρώσω
όσο κι ἂν μοῦ κοστίση. Δέν ἔχω τίποτε, ἀλλά κι ὁλόκληρη τη ζωή μου να χρειαστῆ νά πληρώνω, θά τό κάνω όποια παρηγοριά μπορεῖ νά φέρη αυτό". Οἱ
ἕνορκοι τώρα πιά ἔκλαιγαν φανερά, καί ὁ δικαστής
σκούπισε ἕνα δάκρυ.
“Σε συγχωρῶ", εἶπε ἡ κ. Donald. "Από τότε πού
έμαθα ποιοί τό ἔκαναν, παρακάλεσα τό Θεό νά σᾶς
βοηθήση"»

Δεν υπάρχουν σχόλια: