Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Γράφει ὁ Κων. Κούρκουλας:Γράφει ὁ Κων. Κούρκουλας: «Ὅποιος δέν
αἰσθάνεται μέσα του τίς χορδές τοῦ ἀγῶνα γιά νά
φθάση στά ὑψηλά, αὐτός δέν μπορεῖ νά ἀκούση τίς
ἁρμονίες τῆς ζωῆς» 
• «Ὅταν ἁπλώνης τά χέρια σου νά πιάσης τά
ἄστρα, μπορεῖ βέβαια νά μήν τά φθάσης· μά εἶναι σίγουρο πώς δέν θά καταλήξης νά κρατᾶς μία χούφτα λάσπη»
• «Ἡ καλή φήμη εἶναι ἕνα ἄλογο, πού ὅλοι θέλουν νά τό καβαλικέψουν. Αλλά λίγοι θέλουν νά τό
ταΐσουν»

Δεν υπάρχουν σχόλια: