Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ! Τώρα που γέρασα!!!!

 


Τώρα ποὺ φθάνω πιὰ στὸ τέλος τῆς ζωῆς μου καὶ βρίσκομαι σὲ βαθύ γήρας, καταπονούμενος ἡμέρα καὶ νύχτα ἀπὸ σωματικὲς ἀσθένειες, γίνομαι συνεχῶς λιγότερο εύπρόσβλητος ἀπὸ τὶς κρίσεις τῶν ἀνθρώπων.
Γι᾿ αὐτὸ ἀποφάσισα νὰ ἐκμυστηρευθῶ ἀκόμη περισσότερο, καὶ μάλιστα ἐνώπιον πολλῶν, ἐκεῖνα ποὺ μὲ ζῆλο φύλαγα ἀπὸ τὰ ξένα βλέμματα μέχρι σήμερα. 
Ὁ δρόμος ποὺ ἀκολούθησα καὶ οἱ ἐμπειρίες μου, μὲ τὸν ἰδιάζοντα χαρακτήρα τους, ἴσως νὰ μὴν εἶναι τελείως συνηθισμένα.
Ωστόσο, τὸ οὐσιαστικό τους περιεχόμενο μοῦ ἀποκάλυψε τὴν τραγωδία τῶν παθημάτων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ποὺ εἶναι διεσπαρμένοι στὸ πρόσωπο όλης τῆς γῆς.
Ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐξομολόγησή μου, ἢ ἀκριβέστερα ἡ πνευματικὴ αὐτοβιογραφία μου νὰ βοηθήσει ἔστω καί μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς στὴν αντιμετώπιση τῶν δοκιμασιῶν ποὺ ἐνδέχεται νὰ συναντήσουν.
 Ὅ,τι μοῦ συνέβη δὲν ἦταν καθόλου ἀποτέλεσμα δικῆς μου πρωτοβουλίας.
Ὁ Θεός, κατά τὴν ἀνεξιχνίαστη γιὰ μᾶς Πρόνοιά Του, εὐδόκησε νὰ μὲ ἐπισκεφθεῖ καὶ παραχώρησε νὰ ἀγγίξω τὸ ἄναρχό Του Εἶναι.
Τὸ ἅγιο χέρι Του χωρὶς οἶκτο μὲ ἔριξε, ἐμένα τὸν μηδαμινό, σὲ ἀπερίγραπτες ἀβύσσους.
«Ἐκεῖ», μὲ θάμβος καὶ μεγάλη φρίκη, ἔγινα θεατής καταστάσεων ποὺ ὑπερέβαιναν τὴ διάνοιά μου. Αυτές τις πνευματικές εμπειρίες μου προσπαθώ να σας διηγηθώ.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: