Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Οξεία οδύνη


Οξεία οδύνη

Χαρακτηριστική είναι και η προφητεία του Δικαίου Συμεών, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού "ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον", όσο και εκείνη που αναφέρεται στη ρομφαία που θα διέλθει την ψυχή της Αειπαρθένου Θεοτόκου : "Και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαίαν". Ρομφαία "είναι ο πειρασμός ή και το ίδιο το πάθος το οποίο προκάλεσε η παραφροσύνη των Ιουδαίων στον Εμμανουήλ........ ΗΤΑΝ  ΣΑΝ ΝΑ  ΚΑΤΑΣΦΑΖΟΝΤΑΝ κατά κάποιο τρόπο με ξίφος η Αγία Παρθένος βλέποντας να σταυρώνεται Εκείνος που γεννήθηκε ως προς την σάρκαν από αυτήν"
Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης Ευθύμιος Ζιγαβινός."Ρομφαίαν ωνόμασε την Ο Ξ Ε Ι Α Ν  Ο Δ Υ Ν Η Ν  ήτις διήλθε την καρδίαν της θεομήτορος, ότε ο υιός αυτής προσηλώθη τω σταυρώ. Περί ταύτης γαρ της αλγηδόνος νυν προεφήτευσε"

Τρίτον. Αυτή η προφητεία του Συμεών επαληθεύτηκε όταν η καρδιά της πάναγνης Θεοτόκου Μαρίας είδε Εκείνον που ευεργέτησε τους ανθρώπους, να Τον απορρίπτουν, να Τον χλευάζουν και να Τον σταυρώνουν. Έτσι, αποκαλύφθηκαν οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: