Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΦΈΡΕΙ Ο ΠΑΤΉΡ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ «Τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἀλήθεια
ὅτι ἐκεῖνο πού μοιράζεται, πληθαίνει. Εἶναι ἡ ἀγάπη
τελικά πού μᾶς χορταίνει, ὅταν ξέρη νά μοιράζη τό
λίγο δίχως τό φόβο ὅτι θά τό χάση. Τό λίγο γίνεται
πολύ, μονάχα ὅταν μοιράζεται»

Δεν υπάρχουν σχόλια: